Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.

Wiadomość

Stanowiska

27 grudnia 2008 roku w życie weszła ustawa ( z 17.10.2008 r.), która zmieniła ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku dotycząca służby medycyny pracy. Ustawa ta wprowadziła szereg zmian dotyczących służby Medycyny Pracy.

Dotychczasowe zadania jednostek medycyny pracy, związane m.in. z rozpoznawaniem i oceną zjawisk szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a także z oceną ryzyka zawodowego zostały przeniesione na pracodawcę. Natomiast na jednostkę medycyny pracy został nałożony obowiązek powiadamiania inspekcji pracy o każdym przypadku niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązku:

 

  • Przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych;
  • Zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy;
  • Zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy;
  • Udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy.

 

Wprowadzono określenie „Kontroli zdrowia pracujących”, są to między innymi przepisy i badania, które należy podejmować w celu:

  • Oceny stanu zdrowia pracujących
  • Wykrycia i zidentyfikowania stanów odbiegających od normy
  • Określenia ich związku z wykonywaną pracą i jej warunkami

 

U pracownika, którego zostaną stwierdzone takie zmiany otrzyma zalecenia dotyczące profilaktyki leczenia. Jednomyślnie z nowymi przepisami na służby medycyny pracy nałożono również obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach. Umowy ze służbami medycyny pracy, dotyczące badań wstępnych czy też okresowych i kontrolnych mają być zawierane w formie pisemnej. Ma to ograniczyć podpisywanie fikcyjnych umów z jednostkami medycyny pracy.


Nowe przepisy regulują także, iż płatnikiem kosztów profilaktycznej opieki medycznej osób, które wykonują pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności oraz przebywających w aresztach śledczych, ponosi Minister Sprawiedliwości. W nowelizacji ustawy ustalono sprawy związane z uchybieniami w jakości udzielanych świadczeń przez lekarzy medycyny pracy. Za zaniedbania i nierzetelne wykonywanie obowiązków przewidziano sankcje karne.