Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.

feed-image Nasze aktualności

Wiadomość

BHP w Medycynie Pracy - artykuły o bezpieczeństwie pracowników

bhp

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego według nowych przepisów

Jedną z ważniejszych rzeczy jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą wdrażają właściciele, zarządcy lub też użytkownicy obiektów lub ich części będącymi odrębnymi strefami pożarowymi, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Według nowego rozporządzenia, które weszło w życie 30 czerwca 2010 r. instrukcja przeciwpożarowa musi zawierać:

Higiena pracy w firmach wytwarzających papę smołową – uchylone przepisy szczegółowe

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 1 czerwca 1953 roku przestało obowiązywać z chwilą wejścia 10 sierpnia 2010 r. w życie nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. Rozporządzenie dotyczy higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji. W/w rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy. W rezultacie uchylenia wspomnianego rozporządzenia obecnie w firmach zajmujących się wytwarzaniem papy smołowcowej i używających paku oraz smoły pogazowej przy produkcji obowiązują dotychczasowe przepisy w zakresie higieny pracy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych warunków BHP.

BHP, prowadzenie ruchu i specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach górniczych - zmiana przepisów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 25 czerwca 2010 r. weszło w życie 14 sierpnia 2010 r. i zmienia ono rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowelizacji rozporządzenia polegają przede wszystkim na określeniu, że:

  • Korytarze podziemne (wyrobiskowe) należy oznakować w sposób umożliwiający orientacje osobom przebywającym w nich, oraz w sposób zgodny z zaleceniami kierownika;

  • oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, obiektów takiego zakładu stanowiących ściany prowadzone w warunkach specjalnych oraz oddziały eksploatujące partie złóż rud miedzi w warunkach specjalnych wymaga zezwolenia wydanego przez właściwy organ nadzoru górniczego (zmieniony § 30 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia);

    Czytaj więcej: BHP, prowadzenie ruchu i specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach...

Oznakowanie miejsc przechowywania substancji niebezpiecznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2010 r. w sprawie metody oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne weszło w życie 28 lipca 2010 r. Rozporządzenie to poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 marca 2003 r. w tej sprawie, które przestało ono obowiązywać 25 lutego 2010 r.

Czytaj więcej: Oznakowanie miejsc przechowywania substancji niebezpiecznych

BHP w służbie więziennej

13 sierpnia 2010 roku w życie weszło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to określa tryb oraz zakres stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów KP w dziedzinie BHP a także właściwość przełożonych w tych sprawach.

Czytaj więcej: BHP w służbie więziennej